Referanslarımız
remote control.jpg
e-Mutabakat

e-Mutabakat, firmaların tutmakta oldukları cari hesap bakiyeleri ve Form BA/BS mutabakatlarının karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlemiş oldukları formları, belirledikleri tarihlerde, elektronik ortamda, hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gönderilmesini sağlar. Böylece işgücü, zaman, kağıt vb. maliyetlerden tasarruf edilmesine olanak verirken, geri bildirimleri internet üzerinden otomatik olarak sisteme entegre eder.

e-Alım Fatura Transferi

Link e-Alım Faturası Transferi ile e-Faturalarınız sisteme tek tuşla, otomatik olarak aktarılır ve muhasebe kaydı oluşturulur. Faturalarınızın sisteme girilmesi sırasında kaybedilen zamanı ve fatura girişlerindeki hataları ortadan kaldırır

e-Mutabakat, firmaların tutmakta oldukları cari hesap bakiyeleri ve Form BA/BS mutabakatlarının karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlemiş oldukları formları, belirledikleri tarihlerde, elektronik ortamda, hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gönderilmesini sağlar. Böylece işgücü, zaman, kağıt vb. maliyetlerden tasarruf edilmesine olanak verirken, geri bildirimleri internet üzerinden otomatik olarak sisteme entegre eder.

Tema.jpg
Tema Yapı Malzemeler
Donkasan.png
Dönkasan Dönüşen Kağıt
hamamcioglu.jpg
Hamamcıoğlu Müessese A.Ş.
Gantek.jpg
Gantek Teknololoji A.Ş
Sepi.png
Sepi Kimya San. Ltd. Şt
Dema.png
Dema Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Datafaks.png
Datafaks Kağıt Mamülleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
EnginKagit.jpg
Engin Kağıt Mamülleri San. ve Tic.Ltd.Şti. 
ErginKimya.jpg

Ergin Kimya San. Dış Tic. A.Ş.

Comparex.jpg
Comparex Türkiye Bilişim Tek.A.Ş.
Atm.png
Atm İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti
sallılar.jpg
Şallılar Kağıt Amb. San.
mikom.png
Mikom Mikrodalga Kominikasyon
 

Link Ürün Grupları

Yeni Nesil

Yeni Nesil, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin saha içi uygulamaları göz önünde bulundurularak, mevzuata uygun, esnek, güvenli, basit arayüzü ile kullanıcıların hizmetine sunulmuş bir yazılımdır. Link Yeni Nesil ile işletmeler; Muhasebe, Stok, Cari Hesap, Fatura, Senet Çek, Personel, Sabit Kıymetler ve diğer süreçlerini tek bir kaynaktan güvenilir, kapsamlı bir şekilde takip edebilir ve yönetebilir. 

e-Arşiv

Link e-Arşiv İle Hızlı ve Kolay Fatura Süreçleri

 

Sunduğu dijital çözümleriyle firmaların tercihi olan Link Bilgisayar e-Arşiv uygulamasıyla tüm faturalarınızın düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik ortamda korunmasını ve ibraz edilmesini sağlayarak işletmenizin operasyonel yüklerini en aza indirmenize yardımcı oluyor.

 

e-Arşiv Nedir?

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

 

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır.

 

 

 

e-Arşiv Mükellefleri

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5.000.000 TL ve üzerinden olan mükellefler 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Arşiv Fatura Başvuru ve Kullanım Yöntemleri 

 

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 

 

 

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

 

 

 

Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.

 

 

 

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

 

 

 

Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.

 

 

 

 

 

Link e-Arşiv Uygulamasının Avantajları

 

Link’in e-Arşiv uygulamasına geçen işletmeler, milyonlarca müşterisine tüm faturalarını elektronik ortamda gönderebilecekleri gibi kağıt olarak da teslim edebilirler. e-Arşiv uygulaması sayesinde tüm faturalarınızı elektronik ortamda oluşturarak yasal süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirsiniz. Gönderilen faturaların büyük oranda dijitale dönmesiyle;

 • Sorunsuz ve ivedi entegrasyon.

 • İvedilikle fatura işleme ve gönderme.

 • Uluslararası standartlara uyumludur.

 • Kağıt tasarrufu sağlar, çevre dostudur.

 • Geriye dönük fatura sorgulama imkanı verir.

 • Fatura kaybının önüne geçer.

 • Zaman, işçilik, arşivleme, dağıtım ve kırtasiye gibi maliyetlerde yüksek oranda tasarruf sağlar.

 

 

 

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura Uygulaması Arasındaki Farklar

 

 

 

e-Fatura

 • Vergi Mükelleflerine düzenlenen faturalar. (B2B)

 • Faturalar, alıcıya elektronik ortamda iletilir. Kağıt çıktısı yasal olarak bir değer ifade etmez.

 • GİB aracılık görevi görür; alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir.

 • Format zorunluluğu vardır. UBL-TL formatı zorunludur.

 • Belgeler mali mühür kullanılarak onaylanır, zaman damgası kullanımı yoktur.

 • GİB veya Özel Entegratör kullanılır.

 • Kullanımı belirli şartlarda birçok sektör için zorunluluk kapsamındadır.

 • e-Faturanın tüm nüshaları elektronik olarak saklanmak zorundadır.

 • 421 ve 454 Sıra Nolu VUK Tebliğler ile zorunluluk getirilmiştir. İlk zorunluluk 01.01.2014’dür.

 • Yalnız e-Fatura mükelleflerine (e-Fatura kayıtlı kullanıcıları) düzenlenebilir.

 

 

 

e-Arşiv

 • Vergi Mükellefi olan ve olmayanlara düzenlenen faturalar. (B2B, B2C)

 • Hem elektronik hem de kağıt fatura çıktısı alınarak alıcısına iletilebilir. Elektronik belge olarak basılır.

 • GİB’e rapor verilir; GİB’e ay sonlarında hazırlanılacak bir rapor ile bilgi verilir.

 • Format zorunluluğu yoktur. İstenilirse UBL-TR formatı kullanılabilir.

 • Belgeler zaman damgası ve mali mühür kullanılarak onaylanılır ve saklanır.

 • Özel entegratör veya kendi bilgi işlem sistemi kullanılır.

 • Kullanımı ciro hacmi yüksek, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükellefler için zorunlu olup, diğerleri için isteğe bağlıdır.

 • e-Arşiv Faturasının 2.nüshası elektronik olarak saklanmak zorundadır.

 • 433 Sıra No’lu VUK Tebliği ile zorunluluk getirilmiştir. İlk zorunluluk tarihi 01.01.2016’dır.

 • e-Fatura mükelleflerine düzenlerler haricindeki herkese e-Arşiv faturası düzenlenir.

Techno IK

Bilginin,ekonominin temeli ve sermayesi haline geldigi günümüz koşullarında bilgi teknolojileri; işletmelere finansal ve operasyonel süreçlerini geliştirecek çözümler sunmanın yanısıra, işletmelerin insan kaynaklarını doğru planlamalarına, yönetmelerine ve değerlendirmelerine yönelik çözümler de sunmalıdır.

e-Fatura

Sunduğu yazılım çözümleriyle öncü firmaların ilk tercihi olan Link Bilgisayar, e-Fatura sürecinde de lider olmaya devam ediyor. Link e-Fatura çözümleriyle şirketinizin mevzuata uygun ilerlemesini sağlıyor.

e-Fatura Nedir?

397 Sıra No.lu Genel Tebliğ’deki şartlara uygun olan ve şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir.

421 Sayılı VUK kapsamında zorunlu olarak Elektronik Fatura kesmek zorunda olan mükellefler başvurularını iki şekilde yapabilirler;

a.Posta Yoluyla

a.1. Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak;

Gelir İdaresi Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I)

İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA" adresine göndermeleri gerekmektedir.

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"

             http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/e-FaturaBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.pdf

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" 

             http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf

 • Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi

 • Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

a.2. Başvurusu kabul edilenlere; 

 • Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.

 • Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilere teslim edilir.

  b.Elektronik Ortamda 

  Elektronik ortamdan başvuracak olanlar https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go linkinden veya G.İ.B.’lığı e-Fatura web başvuru başlığı altında “Elektronik Başvuru için Tıklayınız” linkine tıklayarak başvuru sayfalarına erişebilirler.

  Elektronik başvurunun nasıl yapılacağı Elektronik Başvuru Rehberinde detaylı olarak açıklanmıştır. 

  http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikBasvuruRehberi.pdf 

  c. Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Posta yoluyla veya elektronik olarak doldurulan başvuru formalarında “Başvuru Yöntemi” sorusunda aşağıdaki seçeneklerden birini seçmelisiniz;

  GİB Portal

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Az sayıda fatura kesen mükellefler için uygun olan Portal, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Az sayıda e-fatura kesecek mükellefler tarafından tercih edilmelidir.

  KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükelleflerin portal hesapları aktive edilir. 

  Entegrasyon

  Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

  Mükellefler başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükelleflerin faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemeleri zorunludur.

  e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edildikten sonra mükellefler Entegrasyon İşlemleri bölümünden BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak göndeririler.

  Özel Entegrasyon (Özel Entegratör)

  Kendilerine ait bilgi işlem alt yapısı yetersiz olan ve çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura gönderip alabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni almış olan kurumların listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html linkinden ulaşılabilir.

  e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükellefler G.İB.’ndan izin almıuş kurumlardan birine başvuru yaparak e-Fatura uygulamasına dahil olabilir.

  31.12.2013 tarihine kadar herhangi bir özel entegratör aracılığıyla kullanıcı hesabı e-Fatura Uygulamasına tanımlanmamış mükelleflerin 31.12.2013 tarihi itibariyle portal hesapları aktive edilir.

Güneş Sistemi

Link Güneş Sistemi, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.

e-Defter

Kurulduğu günden bugüne sunduğu çözümler ve geniş yetkili satıcı ağı ile işinizin teknoloji destekçisi olan Link Bilgisayar e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv çözümleriyle de destekçiniz olmaya devam ediyor. GİB tarafından, Link Bilgisayar'ın Yeni Nesil, Güneş Sistemi ve Platform Bağımsız yazımları e-Defter uygulamasına uyumlu yazılım onayı almıştır.

 

e-Defter Nedir?

 • Şekil hükümlerinden bağımsız,

 • Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,

 • Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,

 • Elektronik kayıtlar bütünüdür.

 

Hangi Defterler?

 • Yevmiye

 • Kebir (Büyük Defter)

 

Yasal Dayanaklar

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

 • 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği.

 

Şartlar

 • e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,

 • Mali Mührün temin edilmiş olması,

 • e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

 

Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi

 

 

 • 1 Ocak 2015

 

 

Zorunlu Olmasına Rağmen e-Defter Tutulmaması

 • Defter hiç tutulmamış sayılır.

 • Re’sen takdir

 

Zorunluluk Kapsamındakiler ve Kritik Sektörler

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olanlar,

 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Nolu listesindeki malları üreten veya ithal edenler ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar.

 

Link Ticari Programları Satış ve Destek Hizmetleri

Kullandığınız program etkin kullandığınız sürece  size zaman, tasarruf ve  öngörü sağlayacaktır. Bu da doğru yerden hizmet almakla doğrudan orantılıdır.

1995 yılından itibaren Link kullanıcılarıyla güven ve samimiyete dayalı ilişkimiz bizi bugünlere taşımıştır.

Gerek yıllık bakım anlaşmaları, gerek anlık uzak destek bağlantıları ile kullanıcılarımıza destek hizmeti sunmaktayız.